مشاهده همه 7 نتیجه

 • کتاب ترس های کودکان

  چگونه فرزندانی شجاع و نترس تربیت کنیم ؟(نسخه دانلودی)

  تومان40,000

  انسان در طول عمر خود، احساسات و هیجانات مختلفی مثل ترس، شجاعت، غم، شادی، عشق، نفرت و … را تجربه می کند.

  ترس، عاطفه و هیجانی است که از بدوخلقت با بشر بوده و تا ابد هم با او خواهد بود.

  ترس با انسان زاییده می شود، و از هنگام تولد تا روز مرگ با او همراه است. ترس مفهومی فراگیر و جهان شُمول است و شاید همه افراد بشر در مرحله ای از زندگی خود، ترس را تجربه کرده باشند.

  وقتی صحبت از ترس به میان می آید، معنی و مفهوم منفی آن به ذهن می آید. در صورتی که ترس، جنبه های مثبت نیز دارد و می تواند ضامن تداوم زندگی و بقاء نسل بشر باشد…….

  فضای مجازی در بستر خانواده(نسخه دانلودی)

  تومان55,000

  موارد زیر در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است:
  فرهنگ مجازي
  پديدههاي جديد در فضاي مجازي.
  سايبرفمينيسم :..
  قدرت فضای مجازي
  ويژگيهاي روانشناختي فضاي مجازي
  تاثير فضاي مجازي بر نظريه هاي ارتباطات.
  انعكاس تغييرات معاصر در نظريه های ارتباطات
  وابستگی به تلفن همراه
  علل و دلایل وابستگی به تلفن همراه
  نوجوانی و وابستگی به تلفن همراه
  تاثیرات و پیامدهای وابستگی به تلفن همراه.
  ارتباط پرخاشگری نوجوانان همسال و تلفن همراه
  كاربرد نظريههاي موجود در حوزة ارتباطات مجازي
  نظریه برجسته سازي.
  نظریه استفاده – خشنودی.
  اشاعه نوآوري ها
  نظریه شكاف آگاهی

  ارزیابی تأثیرات اجتماعی فضای مجازی .
  تغییر نقش هاى اجتماعى.
  تغییر در اوقات فراغت
  اعتیاد اینترنتى.
  شکل گیرى خرده فرهنگ هاى مختلف.
  ابعاد سیاسى
  ابعاد فرهنگى
  آسیبهای ناشی از استفاده نادرست و کنترل نشده از اینترنت
  مهمترين آسيبهاي اينترنت
  آسيبهاي اجتماعي ناشي از اينترنت
  سوء استفاده از چت روم اينترنت
  برنامه اینستاگرام
  دروغ و مبالغه در مورد خود در چت با دیگران
  مستعدترین افراد آسیب پذیر در جامعه )دختران(
  اینستاگرام، آسیبرسانی به کیان خانواده و اعتقادات.
  چت، دوست يابي و عشقهاي مجازي در اينترنت
  زنگ خطر برای مسئولان و خانواده ها
  زنان متاهل دراینستاگرام و آسیب پذیری
  بحران هویت و اختلال در شکل گیری شخصیت
  تعارض ارزش ها.
  گسترش ارتباطات نامتعارف میان جوانان
  شکاف نسلها
  سوء استفاده جنسی
  انزوای اجتماعی
  خانواده و آسیبهای اجتماعی
  آسیبهای اجتماعی- خانوادگی اینترنت
  اعتیاد مجازی
  انحرافات اخلاقی و جنسی
  سوء استفاده از پروفايلها و سايتهاي دوست يابي
  آسيبهاي سوءاستفاده ازاطالعات داخل رايانههاي خصوصي مردم
  آسيبهاي ناشي از سوء استفاده از پست الكترونيك )ايميل(
  آسيبهاي ناشي از سوء استفاده از بازيهاي رايانه اي
  اعتياد اينترنتي
  تضعيف نهاد خانواده
  بيهويتي وبحران هويت
  جرأت وجسارت ارتكاب جرم به خاطر ناشناخته بودن درمحيط
  شکلگیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب
  تبلیغات ضد دینی و القاي شبهات
  نقض حریم خصوصی افراد
  دور ماندن از محیطهای واقعی اجتماع
  تأثیرات منفی رفتاری
  چالشها و چشم اندازهای امنیت در فضای مجازی
  اهمیت و ضرورت امنیت در فضاى مجازى
  تعاریف واژگان
  امنیت سایبر
  جرم رایانهای
  طبقه بندی جرائم رایانه ای:..
  انواع متخلفین )مجرمین اینترنتی(
  اهداف در جرائم رایانه ای:.
  فناوریهای امنیت اطالعات.
  طبقه بندی
  نقش خانواده در رویارویی با آسیبهای اجتماعی
  اهمیت و جایگاه خانواده.
  راهکارهایی برای ایمنی از آسیبهای فضای مجازی
  آموزش مهارتهای الزم به نسل جوان
  همراهی خانواده با فرزندان
  ایجاد فضای صمیمی در خانواده
  ایجاد رابطه اعتماد بین والدین و فرزندان
  نکشاندن روابط فضای مجازی به فضای واقعی
  پرهیز از وبگردیهای بی هدف.
  عدم انتشار اطلاعات شخصی و خانوادگی

  فضای مجازی در بستر خانواده (نسخه چاپی)

  تومان60,000

  موارد زیر در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است:
  فرهنگ مجازي
  پديدههاي جديد در فضاي مجازي.
  سايبرفمينيسم :..
  قدرت فضای مجازي
  ويژگيهاي روانشناختي فضاي مجازي
  تاثير فضاي مجازي بر نظريه هاي ارتباطات.
  انعكاس تغييرات معاصر در نظريه های ارتباطات
  وابستگی به تلفن همراه
  علل و دلایل وابستگی به تلفن همراه
  نوجوانی و وابستگی به تلفن همراه
  تاثیرات و پیامدهای وابستگی به تلفن همراه.
  ارتباط پرخاشگری نوجوانان همسال و تلفن همراه
  كاربرد نظريههاي موجود در حوزة ارتباطات مجازي
  نظریه برجسته سازي.
  نظریه استفاده – خشنودی.
  اشاعه نوآوري ها
  نظریه شكاف آگاهی

  ارزیابی تأثیرات اجتماعی فضای مجازی .
  تغییر نقش هاى اجتماعى.
  تغییر در اوقات فراغت
  اعتیاد اینترنتى.
  شکل گیرى خرده فرهنگ هاى مختلف.
  ابعاد سیاسى
  ابعاد فرهنگى
  آسیبهای ناشی از استفاده نادرست و کنترل نشده از اینترنت
  مهمترين آسيبهاي اينترنت
  آسيبهاي اجتماعي ناشي از اينترنت
  سوء استفاده از چت روم اينترنت
  برنامه اینستاگرام
  دروغ و مبالغه در مورد خود در چت با دیگران
  مستعدترین افراد آسیب پذیر در جامعه )دختران(
  اینستاگرام، آسیبرسانی به کیان خانواده و اعتقادات.
  چت، دوست يابي و عشقهاي مجازي در اينترنت
  زنگ خطر برای مسئولان و خانواده ها
  زنان متاهل دراینستاگرام و آسیب پذیری
  بحران هویت و اختلال در شکل گیری شخصیت
  تعارض ارزش ها.
  گسترش ارتباطات نامتعارف میان جوانان
  شکاف نسلها
  سوء استفاده جنسی
  انزوای اجتماعی
  خانواده و آسیبهای اجتماعی
  آسیبهای اجتماعی- خانوادگی اینترنت
  اعتیاد مجازی
  انحرافات اخلاقی و جنسی
  سوء استفاده از پروفايلها و سايتهاي دوست يابي
  آسيبهاي سوءاستفاده ازاطالعات داخل رايانههاي خصوصي مردم
  آسيبهاي ناشي از سوء استفاده از پست الكترونيك )ايميل(
  آسيبهاي ناشي از سوء استفاده از بازيهاي رايانه اي
  اعتياد اينترنتي
  تضعيف نهاد خانواده
  بيهويتي وبحران هويت
  جرأت وجسارت ارتكاب جرم به خاطر ناشناخته بودن درمحيط
  شکلگیری و ترویج سریع شایعات و اخبار کذب
  تبلیغات ضد دینی و القاي شبهات
  نقض حریم خصوصی افراد
  دور ماندن از محیطهای واقعی اجتماع
  تأثیرات منفی رفتاری
  چالشها و چشم اندازهای امنیت در فضای مجازی
  اهمیت و ضرورت امنیت در فضاى مجازى
  تعاریف واژگان
  امنیت سایبر
  جرم رایانهای
  طبقه بندی جرائم رایانه ای:..
  انواع متخلفین )مجرمین اینترنتی(
  اهداف در جرائم رایانه ای:.
  فناوریهای امنیت اطالعات.
  طبقه بندی
  نقش خانواده در رویارویی با آسیبهای اجتماعی
  اهمیت و جایگاه خانواده.
  راهکارهایی برای ایمنی از آسیبهای فضای مجازی
  آموزش مهارتهای الزم به نسل جوان
  همراهی خانواده با فرزندان
  ایجاد فضای صمیمی در خانواده
  ایجاد رابطه اعتماد بین والدین و فرزندان
  نکشاندن روابط فضای مجازی به فضای واقعی
  پرهیز از وبگردیهای بی هدف.
  عدم انتشار اطلاعات شخصی و خانوادگی

 • جلد 2

  کتاب کودکان زلزله، والدین کم حوصله( نسخه دانلودی)

  تومان60,000

  با توجه به استقبال خوب والدين از جلد اول كتابِ «كودكان زلزله، والدين كم حوصله» كه دربارة تشخيص و شناسايي كودكان بيش فعال و كم توجه مي باشد و نشان از نياز و تشنگي والدين به دانستن درباره اين اختلال مي باشد. بر آن شديم تا جلد دوم اين كتاب كه دربارة درمان هاي دارويي و غير دارويي اين اختلال مي باشد را به دست والدين گرامي برسانيم.

 • نقشه راه فرزند پروری

  نقشه راه فرزند پروری -دکتر سیما میرلو(نسخه دانلودی)

  تومان110,000

  در این کتاب  سعی شده است تا نقشه راه تربیت فرزند را در اختیار والدین  قرار دهد تا از آن به عنوان یک  دفترچه راهنما برای تربیت فرزند خود بهره ببرند . استفاده از یک تئوری در رفتار با فرزندان کمک می کند که والدین یک چهار چوب کلی در برخورد با فرزند خود داشته باشند . این چهارچوب می تواند در تمام مقاطع رشدی فرزندان کمک کننده باشد. در این کتاب با استفاده از مفاهیم تئوری انتخاب  علت رفتارهای والدین و فرزندان را بیان کرده و والدین یاد می گیرند که چگونه با فرزند خود ارتباطی دوستانه و منصفانه  و قاطعانه بر قرار کنند  و چگونه فرزند مستقل و مسئولیت پذیرتربیت کنند. .

   

  یوگا، درمانی علمی برای بیماری‌ها- دکتر امین زاده (نسخه چاپی) ارسال فقط به تهران

  تومان150,000

  یوگا درمانی علمی بیماری‌ها

  نویسنده: دکتر جی. پی. میشرا
  مترجمان: دکتر مجتبی امین زاده و دکتر حمیدرضا عطار
  ناشر: انتشارات برگ آذین
  نوبت چاپ: بهار 1387

  بخش اول این کتاب به معرفی یوگا به همراه فلسفه یوگا و اساس درمانی آن می‌پردازد. همچنین در این فصل موضوعاتی مثل اصول درمانی پریکشا (Preksha) و تغذیه و رژیم غذایی یوگی مورد بحث قرار می‌گیرد.

   در بخش دوم روش‌های یوگا و تمرین‌های مراقبه پریکشا توضیح داده می‌شود.

   نهایتاً در بخش سوم این کتاب نقش یوگا در درمان بیماری‌ها از جمله: قند خون (دیابت)، انواع سردرد، بیماری‌های تیروئید، بیماری‌های قلبی و فشار خون بالا، آسم و برونشیت، سینوزیت و حساسیت‌های آلرژیک، اسهال، یبوست، انواع هپاتیت، چاقی و پرخوری، آرتروز و التهاب‌های مفصلی، دیسک کمر، فتق، بواسیر، اختلالات قاعدگی، بیماری‌های چشمی، فشارهای روانی، اختلالات اضطرابی، اعتیاد و… بررسی می‌شود.