• 9 تیر , 1400
  • abolfazl
  • دیدگاه: 0

۱.کسی را نداشته ام که از من مواظبت کند، در زندگی با من سهیم باشد یا عمیقا ً نگران اتّفاقاتی که برایم می افتد باشد.

۲.به افراد نزدیکم خیلی وابسته ام، چون می ترسم مرا ترک کنند.

1
a
aa
b
bb

دیدگاهتان را بنویسید